1
مرحــله اول : اطلاعـــات اصــلی صفــحه
عنــوان صفـحه :
توضیــحات صفحــه (متای توضیحات) :
کلــمات کلیدی صفحــه (متای کلمات کلیدی) :
تصــویر فـاوآیــکون :
نام سایت یـا وبــلاگ شـــما :
آدرس سایــت شــما :
2
مرحــله دوم : اطلاعـــات منــو هــا
در صورت اینکه تمایلی به پر کردن تمامی فید های منو ندارید می توانید از اطلاعات پیشفرض آن ها استفاده کنید .
آدرس لــوگــو منو :
عنــوان دکـمه اول مــنو :
لـیـنـک دکـمه اول مــنو :
عنــوان دکـمه دوم مــنو :
لـیـنـک دکـمه دوم مــنو :
عنــوان دکـمه سوم مــنو :
لـیـنـک دکـمه سوم مــنو :
عنــوان دکـمه چهارم مــنو :
لـیـنـک دکـمه چهارم مــنو :
عنــوان دکـمه پنجم مــنو :
لـیـنـک دکـمه پنجم مــنو :
عنــوان دکـمه ششم مــنو :
لـیـنـک دکـمه ششم مــنو :
عنــوان دکـمه هفتم مــنو :
لـیـنـک دکـمه هفتم مــنو :
عنــوان دکـمه هشتم مــنو :
لـیـنـک دکـمه هشتم مــنو :
3
مرحــله سوم : تنظـــیمات بکــگراند
نـوع بکــگراند :
به صورت رنــگ
به صورت تصــویر
کــد رنگ :
آدرس تصــویر :
سایـز بکــگراند :
حالت بکــگراند :
تکــرار شود
تکــرار نشود
4
مرحــله نهایی : تنظـــیمات بلاک هــا
لطفا اطلاعات بلاک را وارد کنید و روی دکمه اضافه کردن کلیک کنید تا بلاک به قالب اضافه شود ، شما می توانید چندین بلاک اضافه کنید .
بلاک های شما :
عنــوان بلاگ :
محتـــوای بلاگ :
5
قالب شما آمــــاده است !
قالب شما با موفقیت تولید شد ، شما می توانید کد های قالب خود را انتخاب کنید و از آن استفاده کنید .
کــد های قالب :
طراحی و کدنویسی با افتــخار توسط سایت یونی کد
https://ionicode.ir